Diagnostický SW sběrnice M-Bus


Back  »

Software určený pro PC. Komunikuje s převodníky protokolu M-Bus (Meter Bus) a provádí diagnostiku zařízení, připojených na tuto sběrnici. Jeho hlavní využití je při oživování zařízení nebo při diagnostice poruch komunikace.M-Bus Diag SWPřevodníky mohou být připojeny prostřednictvím sériové linky COM nebo sítě LAN. Pro sérivovou komunikace se nastavuje číslo sériové portu v PC. Pro síťovou komunikaci pak typ protokolu TCP ne UDP a IP adresa nebo doménové jméno převodníku.

Software umožňuje:

  • Vyhledat zařízení připojená na sběrnici M-Bus. To podle přimární nebo sekundární adresy.
  • Zobrazení zpráv, vysílaných a přijímaných, mezi PC a převodníkem. Uživatel volí, zda budou zprávy zobrazeny v HEXa formátu, dekódovaná dle protokolu M-Bus nebo se vypisují přímo vyčtené hodnoty ze zařízení. Zprávy se zobrazuje v textové podobě nebo ve formátu tabulky.
  • Zobrazení hodnot fyzikálních veličin vyčtených ze zařízení. To včetně fyzikální jednotky a pojmenování hodnoty (dáno výrobcem zařízení).
  • Software umožňuje rozšiřování funkcionality pomocí dodatečných "Plug In" modulů. Tedy DLL souborů nakopírovaných k aplikaci. To dovoluje doplnit funkce, které jsou specifické jen pro určitý typ zařízení. Většinou jde o rozšíření doplněná výrobcem konkrétního zařízení. Např. přepínání skupin dat u zařízení "Siemens RVD 2xx" nebo volba krátké a dlouhé zprávy u zařízení "Siemens Ultraheat".
  • Nastavování variant komunikace. Např. zda bude vyslána žádost o data nebo také inicializace zařízení, případně reset aplikace.
  • Nastavování primární adresy zařízení.
  • Provádět pokročilé funkce na sběrnici M-Bus. Např. dekódování dříve nasnímané zprávy uložené v hexa formátu. Sestavení a odeslání vlastní zprávy typu "Short frame" nebo "Long frame" s podporou pro doplnění obálky zprávy.
  • Načtená data lze uložit do souboru ve formátu XML, JSON nebo CSV (Excel) pro další zpracování.

Software je v základní verzi "Lite" volně ke stažení. Pro využití plné funkcionality je potřeba zakoupit licenci. "Lite" verze je omezená počtem 5 zařízení na sběrnici, nezobrazuje hodnoty fyzikálních veličin, nedovoluje pokročilé funkce.


Stáhnout dokumentaci:

Store    Stáhnout dokumentaci ve formátu PDF »    Store    Stáhnout dokumentaci ve formátu XPS »

Instalace:

Store    Spuštění on-line instalace »    Store    Stáhnout instalaci ve formát ZIP »


Back  »