BusinessŘídicí systémy

Provádím realizace s následujícími ŘS:

Tecomat firmy Teco a.s., tuzemské výroby. Vyznačuje se spolehlivostí, příznivou cenou a nadstandardní podporou výrobce. Pracuji s ním již od roku 1996 ke vší spokojenosti koncových uživatelů.
Do realizací používám automaty Foxtrot i TC-700.
Zároveň provádím servisní činnost a úpravy aplikačního SW i starších řad (TC-950, TC-600, TC-650, TC-400 a Tecoreg).

Allen-Bradley firmy Rockwell Automation. Jde o nejpoužívanější řídicí systém v oblastech mimo Evropu. Je vhodný pro výrobce strojů a dodavatele technologických celků do zemí mimo EU. Ovšem ani to se nevylučuje. I v České republice je dost firem, majících svoji firemní automatizaci postavenou právě na tomto systému.
Do realizací používám automaty z řad: Micro-800, MicroLogix, CompactLogix i ControlLogix.
To včetně redundantních systémů ControlLogix, redundantních komunikací a redundantního vizualizačního systému SCADA.

Simatic firmy Siemens. Jde o nejpoužívanější řídicí systém v zemích EU.
Do realizací používám automaty z řad S7-200, S7-1200 a Logo.

Pro výrobce strojů dodávajících na zahraniční trhy, může být zajímavá myšlenka, použít již jednou odladěný algoritmus v automatech více různých výrobců. To znamená vybavit stroj (balenou jednotku) dodávaný do země EU například automatem Simatic a tentýž stroj dodávaný do Ameriky nebo Asie automatem Allen-Bradley. To může být pro koncového uživatele zajímavé, protože záruční i pozáruční servis HW může řešit s tamní pobočkou.

Tyto možnosti jsou dány tím, že současná PLC plně podporují mezinárodní normu IEC EN-61161-3, která definuje programovací jazyky a strukturu programů. Normu podporují všechny výše uvedení výrobci: Teco, Rockwell Automation i Siemens. (V praxi ověřeno přenosem odzkoušených funkčních bloků mezi různými automaty.)

Vizualizace

Vizualizaci technologických procesů (SCADA, HMI) lze vytvořit pomocí různých prostředků.

Nejvíce používaným typem vizualizace je vybudování operátorského pracoviště pomocí standardního PC počítače s aplikovaným SCADA systémem. Podle složitosti a řízené technologie, se toto pracoviště skládá z jednoho nebo více PC, přičemž jeden počítač může mít připojeny dva monitory. V rozsáhlejších aplikacích mohou mít některá PC vyhrazeny specifické úkoly (např. datový, alarmový nebo obrazovkový server). Pro důležité provozy (zejména v chemickém průmyslu) se vytváří redundantní systém, kdy jsou prostředky zdvojeny a část systému tvoří „horkou“ zálohu.

Pro vybudování operátorského pracoviště pomocí standardního PC, nabízím tyto vizualizační systémy:

Control Web firmy Moravské přístroje a.s., tuzemské výroby. Vyznačuje se příznivou cenou a dlouholetou tradicí.

Reliance firmy GEOVAP, spol. s r.o., tuzemské výroby. Vyznačuje se příznivou cenou a velkým počtem zahraničních instalací.

FactoryTalk firmy Rockwell Automation. Vyznačuje se vyspělými technologiemi pro budování rozsáhlejších, distribuovaných nebo redundantních systémů.

Všechny výše uvedené vizualizační systémy jsou určeny pro integraci PLC od různých výrobců. Ať již pomocí nativních ovladačů nebo pomocí OPC rozhraní.

Další možností pro vybudování vizualizace technologického procesu, je použití operátorských panelů na dveřích rozváděče nebo ve skříňce v blízkosti řízené technologie. Všichni výrobci PLC, které nabízím do realizace (Teco, Allen-Bradley, Simatic), dodávají také operátorské panely.

Pro aplikace s Tecomatem od firmy Teco, nabízím také vytvoření uživatelských webových stránek, které jsou umístěny na paměťové SD kartě. Umožňují sledovat aktuální stav technologie, historii alarmových hlášení ale i vyslání povelu. Tyto webové stránky lze pak sledovat ze standardního webového prohlížeče na PC, tabletu nebo mobilním telefonu.

Všechny výše uvedené způsoby vizualizace technologického procesu lze doplnit možností odeslání varovných SMS zpráv pro údržbu.

Pro distribuované technologie lze také vytvořit vzdálené dispečerské pracoviště. To je pak připojeno pomocí internetu nebo mobilního GPRS připojení. Typicky je místní vizualizace řešena pomocí operátorských panelů a data jsou přenášena do vzdáleného dispečerského pracoviště, které je vybaveno SCADA systémem na PC.

Komunikace

Jednotlivá PLC spolu vzájemně komunikují a tvoří tak distribuovaný systém. Jestliže jsou použita PLC od stejného výrobce, tak doporučuji (a v aplikacích to využívám) použít pro komunikaci průmyslový standart podporovaný daným výrobcem PLC.
Pro PLC Rockwell je to mezinárodní standard ODVA a protokoly Ethernet/IP, ControlNet a DeviceNet. Pro PLC Simatic je to Profibus nebo Profinet. Pro PLC Tecomat pak protokol Epsnet.

V praxi se však setkávám s heterogenními sítěmi. Tyto případy jsem pak řešil pomocí protokolu Modbus (RTU, ASCII, TCP) nebo u některých PLC pomocí „Open Socket“ (např. propojení PLC Rockwell a Tecomat).
Realizoval jsem např. požadavek, zpřístupnit data, vyčtená z měřicího přístroje pomocí protokolu Modbus RTU, do sítě stanic propojených pomocí protokolu Ethernet/IP.

Výše uvedené komunikační protokoly lze použít pro komunikace mezi PLC nebo pro připojení polní instrumentace. Nabízím též použití sběrnice HART.

Realizoval jsem také sítě pro řízení frekvenčních měničů pomocí komunikačního protokolu (např. DeviceNet).

Pro sběr dat z energetický měřicích přístrojů nabízím řešení s využitím průmyslového komunikačního standardu M-Bus.
Příklad: Výměníkové stanice po městě jsou vybaveny rozhraním M-Bus. Na jedné výměníkové stanici je osazen regulátor vytápění, přístroj pro měření dodaného tepla a dva impulzní průtokoměry. To vše s rozhraním M-Bus. Pomocí inteligentního převodníku jsou pak data pravidelně vyčítána a uchovávána v jeho interní paměti. Převodník je pomocí Ethernet rozhraní připojen do WiFi sítě. Ta zprostředkovává připojení do centrálního dispečinku, kde se SCADA systém asynchronně dotazuje všech takto připojených převodníků na přečtená data. Ty pak archivuje a zpracovává statistiky.

Informační systémy

Řídicí systémy a vizualizace zpracovávají data z technologických procesů. Tato data je potřeba zpřístupnit do informačních systémů firmy a obráceně, řídicí systémy přebírají data z informačních systémů firmy.
Toto lze realizovat např. v SCADA systému, který ukládá vybraná předzpracovaná data do SQL serveru informačního systému firmy.
Další možností je, že SCADA systém vytvoří OPC rozhraní vůči informačnímu systému firmy.
Nabízí se též možnost předávat data pomocí průmyslových standardů SOAP, XML nebo JSON.
Nabízím realizaci všech těchto možností. Konkrétní technologie se zvolí podle prostředků, které jsou již u zákazníka využívány.