Řídicí jednotka sběrnice M-Bus


Back  »

Řídicí jednotka sběrnice M-Bus slouží pro čtení hodnot z měřicích přístrojů připojených k této sběrnici. Získaná data poskytuje nadřazenému informačnímu systému prostřednictvím rozhraní Ethernet a komunikačního protokolu Modbus TCP nebo Teco Epsnet.M-Bus Central Gateway.    M-Bus Central Gateway.Připojení ke sběrnici je realizováno pomocí externího převodníku M-Bus. Řídicí jednotka může obsluhovat jeden, či více externích převodníků.
Ty mohou být v provedení:

 • sériová linka RS-232 / M-Bus
 • Ethernet / M-Bus

Maximální počet připojených měřicích přístrojů je 120. To je dáno kapacitou paměti řídicí jednotky. Tento maximální počet může být rozdělen mezi více převodníků. Rozdělení je dáno při objednání řídicí jednotky. Například:

 • Převodník RS-232 / M-Bus .. max. 40 přístrojů M-Bus.
  Převodník RS-232 / M-Bus .. max. 40 přístrojů M-Bus.
  Převodník Ethernet / M-Bus .. max. 20 přístrojů M-Bus.
  Převodník Ethernet / M-Bus .. max. 20 přístrojů M-Bus.

 • Převodník RS-232 / M-Bus .. max. 120 přístrojů M-Bus.

Typy přístrojů a jejich adresy jsou pak konfigurovatelné při uvádění do provozu. Později mohou být kdykoliv měněny. Změny může provádět firma, která zařízení instalovala, ale i samotný provozovatel zařízení. Přístup ke změně konfigurace je umožněn až po zadání jména uživatele a hesla.

Řídicí jednotka je vybavena rozhraním Ethernet, které umožňuje:

 • Provádět konfiguraci zařízení pomocí internetového prohlížeče. (čeština, angličtna)
 • Sledovat aktuální hodnoty (přečtené z měřicích přístrojů) pomocí internetového prohlížeče.
 • Přenášet aktuální hodnoty (přečtené z měřicích přístrojů) do informačního nebo řídicího systému, pomocí komunikačního protokolu Modbus TCP nebo Teco Epsnet.

Stáhnout dokumentaci:

Store    Stáhnout dokumentaci ve formátu PDF »    Store    Stáhnout dokumentaci ve formátu XPS »

Back  »