M-Bus Diag


Back  »

Aplikace „M-Bus Diag“ je určena pro diagnostiku sběrnice „M-Bus“.


M-Bus Diag SW  • Po připojení k HW převodníku sběrnice „M-Bus“, umožňuje vysílání zpráv na sběrnici a zjišťování připojených zařízení.
  • U jednotlivých zařízení na sběrnici „M-Bus“ pak vyčte datovou zprávu a zobrazí datové objekty v ní obsažené.
  • Umožňuje vyhledávat jednotlivá zařízení podle primární nebo sekundární adresy.
  • Vyhledání podle sekundární adresy umožňuje vyhledání zařízení s nenastavenou primární adresou.
  • Jestliže je na sběrnici připojenou pouze jedno zařízení, lze ho vyhledat pomocí všeobecné „broadcast“ zprávy.
  • Pomocí tohoto SW nástroje lze uvádět do provozu zařízení na sběrnici „M-Bus“.
  • Software umožňuje připojení převodníků RS232/M-Bus nebo Ethernet/M-Bus.
  • Na lince Ethernet komunikuje pomocí transportního protokolu TCP nebo UDP.
  • Umožňuje doplňovat aplikaci o dodatečné moduly (DLL knihovny), pro obsluhu zařízení s dodatečnými funkcemi proti standardu.

Store - stáhnout

Store   Microsoft Store


Stáhnout dokumentaci:

Store    Stáhnout dokumentaci ve formátu PDF »Back  »