Projekt: TCP-UDP.

Komunikační software pro tablety a telefony Windows 8.1 a vyšší.

Zpět na úvod nápovědy...

Příklady použití

(1) Žádost o webovou stránku

Zažádáme o hlavní webovou stránku ze serveru "www.microsoft.com".
Na obrazovce Nastavení zvolíme:

Parametr Hodnota
TCP klient zatrženo
Vzdálená IP adresa www.microsoft.com
Vzdálený port 80 nebo http
Vázat na libovolnou adresu zatrženo
Formát zobrazovaných dat ASCII


Stiskneme tlačítko Připojit. Jestliže jsme připojeni k internetu, zobrazí se zelené hlášení Připojen.
Zda jsme připojeni k internetu, lze zjistit na obrazovce "Síť info".

Přejdeme na obrazovku Terminál a zvolíme:

Parametr Hodnota
Zadávacího pole s odesílanou zprávou GET / HTTP/1.1\0D\0AHost: www.microsoft.com\0D\0AConnection: Keep-Alive\0D\0A\0D\0A
Formát odesílaných dat Mix


Stiskneme tlačítko Odeslat.
V rámci "Přijaté zprávy" se zobrazí přijatá odpověď HTTP/1.1 200 OK .... A spojení zůstane navázané.

Zprávu pozměníme na GET / HTTP/1.1\0D\0AHost: www.microsoft.com\0D\0AConnection: Close\0D\0A\0D\0A.
Přijmeme obdobnou odpověď HTTP/1.1 200 OK ..., ale spojení se uzavře.
Před odesláním další zprávy je potřeba se vrátit na obrazovku "Nastavení", uzavřít stávající připojení a znovu ho otevřít.

Poznámka:
- Odesílané zprávy nemusíme psát znovu, stiskem tlačítka "Posl. zprávy", přejdeme na obrazovku s posledně odeslanými zprávami a stiskem tlačítka "Vybrat", jednu z nich zvolíme.

(2) Jednoduché služby TCP/IP

Na PC s Windows v Ovládacích panelech, zvolíme Programy a funkce a zkontrolujeme, zda je zatržena funkce Jednoduché služby TCP/IP (např. echo, daytime atd.).
Jestliže je tato funkčnost zapnuta, poznáme po spuštění příkazu netstat -a z příkazového řádku. Kromě jiného najdeme ve výpisu i následující řádky:
TCP    0.0.0.0:7     CML:0    LISTENING
TCP    0.0.0.0:9     CML:0    LISTENING
TCP    0.0.0.0:13    CML:0    LISTENING
TCP    0.0.0.0:17    CML:0    LISTENING

UDP    0.0.0.0:7     *:*
UDP    0.0.0.0:9     *:*
UDP    0.0.0.0:13    *:*
UDP    0.0.0.0:17    *:*

Port Služba Popis Poznámka
7 echo echo TCP nechává otevřené spojení
9 discard černá díra, nic nevrací TCP nechává otevřené spojení
13 daytime datum a čas TCP uzavře spojení
17 gotd přísloví TCP uzavře spojení


Služby pracují na TCP i UDP.

Zažádáme službu běžící na PC o datum a čas.
Na obrazovce Nastavení zvolíme:

Parametr Hodnota
UDP zatrženo
Vzdálená IP adresa 192.168.0.1 (dle adresy vašeho PC)
Vzdálený port 13
Vázat na libovolnou adresu zatrženo
Formát zobrazovaných dat ASCII


Stiskneme tlačítko Připojit. Jestliže jsme připojeni do místní sítě, zobrazí se zelené hlášení Připraven vyslat zprávu.
Stav připojení do sítě, lze zjistit na obrazovce "Síť info".

Přejdeme na obrazovku Terminál a zvolíme:

Parametr Hodnota
Zadávacího pole s odesílanou zprávou test
Formát odesílaných dat ASCII


Stiskneme tlačítko Odeslat.
V rámci "Přijaté zprávy" se zobrazí přijatá odpověď 15:19:36 31.7.2015.

U transportního protokolu UDP se nenavazuje spojení. Proto také neřešíme otázku rozpojení.

(3) Vyhledání zařízení na sběrnici M-Bus

Zařízení s aplikací "TCP-UDP" je přípojeno k převodníku ethernet na průmyslovou sběrnici M-Bus.
Například převodník "PiiGAP 810" (dodavatel Papouch.com) nebo "DM-MB2ET" (výrobce Amit).
IP adresu převodníku, typ komunikace TCP nebo UPD a číslo portu zjistíme dle nastavení konkrétního převodníku.

Na obrazovce Nastavení zvolíme:

Parametr Hodnota
TCP zatrženo
Vzdálená IP adresa 192.168.0.55 (dle adresy vašeho M-Bus převodníku)
Vzdálený port 10001
Vázat na libovolnou adresu zatrženo
Formát zobrazovaných dat Hex


Stiskneme tlačítko Připojit. Jestliže jsme připojeni do místní sítě, zobrazí se zelené hlášení Připraven vyslat zprávu nebo Připojen.

Přejdeme na obrazovku Terminál a zvolíme:

Parametr Hodnota
Zadávacího pole s odesílanou zprávou 10 7B FE 79 16
Formát odesílaných dat Hex


Stiskneme tlačítko Odeslat.
Odeslali jsme všeobecnou žádost o data, všem stanicím na sběrnici M-Bus. V okamžiku testu ponecháme zapnuté jen jedno zařízení M-Bus.
Jako odpověď můžeme obdržet např. takovouto zprávu: 68 25 25 68 08 E0 72 41 83 04 06 A3 4D 46 06 51 00 00 00 0C 14 10 03 00 00 42 6C 6F 01 7C 14 63 02 00 00 0C 78 41 83 04 06 4D 16.
V příkladu je uvedena odpověď ze zařízení "Siemens AEW 21.2", které vrací hodnoty vodoměru. Z odvědi se můžeme dovědět výrobní číslo zařízení, typ média, proteklé množství a časovou značku.
To už je ale úloha pro jiný SW.


Přeji mnoho úspěchů a poučení u dalšího testování.
OVa

Zpět na úvod nápovědy...