Azure IoT SW.


Tvoříme software pro Azure IoT.

  • Odesílání dat z PLC, "embeded" zařízení nebo zařízení s OS Linux nebo a Widows.
  • Předzpracování dat "na rozhraní", tedy "Azure IoT Edge".
  • Zpracování dat z "Azure IoT Hub" prostřednictvím "Functions", "Table Storage" nebo "Azure SQL".

Azure IoT Edge

Jako "Field Gateway" pro aplikace kategorie "IoT Edge", používáme zařízení firmy "UniPi", "Gate 100 nebo 110". Zařízení je vybaveno dvěma ethernet rozhraními a jedním nebo dvěma sériový rozhraními RS-485.

Dvě ethernet rozhraní příspívají k vyšší bezpečnosti, kdy se oddělí komunikace s polní instrumentací a komunikace s webovým portálem, jiným podnikovým systémem nebo s prostředím internetu.