Reference


Pod vlastní obchodní značkou

Řízení výroby foto-voltaického parku
Řídicí PLC sbírá údaje z jednotlivých měničů firmy Huawey.
Zároveň plní funkci regulátoru čtvrt-hodinového maxima dodávky. Řídicí jednotka PLC zpětně poveluje max. hodndnotu dodávaného výkonu.
Realizuje distribuci signálů HDO a povelů od vzdáleného dispečinku ČEZ. Instalovaný výkon 1 MW.
(PLC Tecomat, vizualizace: webové rozhraní PLC)

Regulátor čtvrt-hodinového maxima dodávky větrného parku.
Nedovolí překřočení maxima sjednané dodávky v rámci čtvrt-hodiny. Instalovaný výkon 3 MW.
(PLC Tecomat, vizualizace: webové rozhraí PLC)

Obsluha HDO a dispečerské řízení větrného parku.
Samostatné větrné elektrárny mají řídicí jednotky postavené na PLC Tecomat. Jsou propojeny do sítě s koncontrátorem dat. Ten zprostředkovává odesílání nasnímaných dat do webového portálu.
Koncentrátor dat umožňuje také vzdádlené povelování jednotlivých VE.
Paralelně k této řídicí síti je provozována síť pro distribuci signálů HDO a povelů od vzdáleného dispečinku ČEZ.
Instalovaný výkon 3 MW.
(Všechny řídicí jednotky: PLC Tecomat, vizualizace: webové rozhraní PLC)

Spolurealizátor SW pro řízení automatizovaného řízení skladu bateriových modulů.
Koncový odběratel: Škoda auto
(Micro-services, C#)

Řízení experimentální technologie "mokré oxidace"
(PLC: Tecomat Foxtrot, vizualizace: operátorský pane Tecomat, FM: Rockwell PowerFlex)

SW pro DCS, pro řízení technologie čištění důlních vod po těžbě uranu. Včetně pohonu s frekvenčním měničem 2 MW.
DIAMO, Stráž p. R.
(PLC: Rockwell Allen-Bradley, SCADA: Rockwell FactoryTalk, FM: Rockwell PowerFlex 7000)

Řízení "chytrého" domu, včetně tepelného čerpadla a měniče pro foto-voltaiku.
Soukromý investor.
(PLC: Tecomat, HMI: operátorský panel, PV: InfiniSolar)

Řízení systému dopravníků na stáčírně.
Pivovar Staropramen.
(PLC: Simatic, HMI: operátorský panel, FM, Profibus)

Řízení vzduchotechniky v provozu "Myčka a pasterizace".
Pivovar Velké Popovice
(PLC: Simatic, HMI: operátorský panel, FM, Modbus)

Pečení plastových kánoí z práškových hmot.
(I/O: moduly DataLab a vizualizace na PC.)

Regulace ohřevu DPG.
P&G, Rakovník
(PLC: Allen-Bradley Rockwell)

Přenos dat z PLC na webový portál, ve formátu JSON.
ADAST
(PLC: Tecomat)

Řídicí jednotka pro regulaci čtvrthodinového maxima dodávky energie větrného parku.
(PLC: Tecomat)

SW řídicí jednotky pro větrné elektrárny firmy Tacke.
(PLC: Tecomat)

Řízení kompresorů pro stláčení plynu CNG pro plnicí stanici do aut.
(PLC: Tecomat. HMI: operátorský panel)

Jako zaměstnanec, jsem v minulosti osobně pracoval na těchto zakázkách

Vedoucí týmu ASŘTP na vybudování chemického provozu pro čištění důlních vod po těžbě uranu: "NDS10 - Neutralizační a dekontaminační stanice".
Generální dodavatel: Sdružení firem Metrostav, Geosan, Syner a OHL. Investor: DIAMO s. p.
(PLC: Rockwell Allen-Bradley. Vizualizace: Rockwell FactoryTalk)

DIAMO s. p. - ASŘTP pro úsek "Středisko výroby a rozvodů tepla". Řízení plyno-mazutové kotelny, distribuce tepla, řízení horkovodu, sběr dat ze sítě předávacích stanic.
(PLC: Tecomat. Vizualizace: ControlWeb. Komunikace: M-Bus)

DIAMO s. p. - Řízení chemického provozu "Dotace amonného iontu", pro čištění důlních vod po těžbě uranu.
(PLC: Rockwell Allen-Bradley.)

Krytý bazén Varnsdorf - Řízení VZT, vytápění a bazénových technologií.
(PLC: Siemens Desigo)

SW realizace ”Simulátoru rozvoden” pro egyptskou elektrárnu ve městě Mansoura.
(PLC: Televel. Vizualizace: proprietární systém firmy Advanced Computer Applications, USA)

Návrh SW architektury a realizace operátorského pracoviště pro ”Energetický dispečink” trolejbusů v Teheranu, Irán.
(PLC: Televel. Vizualizace: proprietární systém firmy Advanced Computer Applications, USA)

Lassersberger Podbořany. Řízení technologie rozprachové sušárny.
(PLC: Tecomat)

Návrh SW architektury a realizace ”Energetického dispečinku” ve sportovním areálu Strahov v Praze. Jak na úrovni operátorského rozhraní, tak i na úrovni PLC.
(PLC: Tecomat. Vizualizace: ControlPanel)

Další podobné zakázky převážně v energetice.

SW řídicí jednotky pro větrné elektrárny firmy Tacke.
Včetně komunikací mezi elektrárnami a komunikací k internetové službě.
(PLC Tecomat).

Komunikační SW pro přístroje na sběrnici M-Bus.

SW pro řízení čistíren odpadních vod.
(PLC: Simatic)
Operator panel